Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Mażewska – Woźniak, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hubska 52/14, 50-502 Wrocław.
  2. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celach wykonania umowy oraz czynności realizowanych przed zawarciem umowy. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.
  3. Mają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
  4. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych może spowodować niemożność osiągnięcia celu przetwarzania danych.