E-PORADA

PORADY PRAWNE ONLINE

Kancelaria świadczy również usługi prawne online, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z adwokatem. Pomoc prawna online to prosty i szybki sposób na uzyskanie np. porady, pisma, wzoru umowy lub opinii prawnej za pomocą internetu.

Aby uzyskać pomoc prawną online należy:

  1. wysłać na maila kancelaria@mmwlegal.pl lub poprzez poniższy formularz opis problemu prawnego;
  2. Kancelaria w mailu zwrotnym wyceni poradę prawną online oraz określi termin jej realizacji. Zapytanie o wycenę porady, pisma lub opinii jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla Klienta. Wyłącznie w przypadku zaakceptowania warunków współpracy, należy uiścić wynagrodzenie na numer rachunku bankowego wskazany w mailu zwrotnym.
  3. Kancelaria w umówionym terminie wyśle maila z odpowiedzią na przedstawione pytanie.
FORMULARZ KONTAKTOWY